Kategorija: Vijesti, Datum: December 1, 2020

Privremeno smanjenje carinskih stopa kod uvoza repromaterijala

Novom odlukom stupila je na snagu privremenasuspenzija i smanjenje carinskih stopa kod uvoza određenih roba do 31. decembra 2021. godine.

Odlukom su obuhvaceni materijali i sirovine koji se smatraju repromaterijalom, i koje koriste bh. proizvođači u vlastitoj proizvodnji,za izradu gotovih proizvoda namjenjenih za izvoz ili su supstitucija uvoznih proizvoda, a koji se ne mogu nabaviti na domaćem tržištu u količinama i kvalitetu potrebnom za proizvodnju gotovih proizvoda.

Odluka je privremenog karaktera.